Besøg af psykolog fra 'Center For Autisme'

 

I forbindelse med de udfordringer som der har været med at få Peter i skole, har vi henvendt os til VISO (Socialstyrelsen). Der blev sendt en psykolog fra ’Center For Autisme’, som præsenterede os for ’Stressmodellen’.

 

Selvom at det er vigtigt, at det er en fagperson (altså i dette tilfælde en psykolog), som gennemgår stressmodellen med familien, så mener jeg at den giver et godt indblik i, hvad der sker, hvis der stilles store eller for mange krav til vores børn, som de ikke kan mestre.

 

Især nu, hvor børn med særlige behov, skal inkluderes i folkeskolen mener jeg, at det er vigtigt at være opmærksom på, om vores børn viser tegn på stress. Her giver stressmodellen os en bedre forståelse for, hvad der sker og hvorfor vores børn reager som de gør.

 

Her under kan du se Stressmodellen: